FORMATIOUNEN DÉI VUN DER INAP ORGANISÉIERT GIN. CATALOGUE DE FORMATIONS 2019!

MEI INFO FANNT DIR UM FOLGENDEN LINK:

https://fonction-publique.public.lu/fr/plus/actualites/articles-actualites/2018/decembre/catalogueformations2019.html

éditéiert den 11.Februar 2019

FORMATIOUN INAP: Piscines communales - prise en charge des urgences vitales​

https://fonction-publique.public.lu/fr/formation-developpement/catalogue-formations/secteur-communal/08formspecif/085-instrnat/co_08-121-5-003.html

éditéiert den 01. Abrell 2019